Επικοινωνία

GIVE US A MESSAGE

GET IN TOUCH

(+30) 210 5248236

info@alphakebab.gr

www.alphakebab.gr

Δευτ. - Παρ. 9:00π.μ. - 6:00 μ.μ.

Πυθοδώρου 6, Αθήνα - 10441